Tanya Jawab

75 Dawuh Bunyai Penyejuk Jiwa, Pedoman Hidup dan Modal Dakwah yang Santun

75 Dawuh Bunyai Penyejuk Jiwa, Pedoman Hidup dan Modal Dakwah yang Santun Menurut KH. Husein Muhammad, dalam bukunya yang berjudul Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah, sebagai pewaris nabi, tugas bunyai atau ulama perempuan Bersama ulama laki-laki ialah melanjutkan misi-misi profetik, menyebarkan ilmu pengetahuan, membebaskan manusia dari system penghambaan kepada selain Allah SWT., melakukan amar […]
  • 8 min read
  • Des 26, 2020